Augusti 2020

Kvällsutflykt
I Borås närhet
Torsdagen 13 augusti kl. 17.00
Ansv. Frank Thornander
Mobil 0762 63 45 28
Kvällssutflykt
I Borås närhet
Onsdagen 19 augusti kl. 17.00
Ansv. Inger Johansson
Mobil 0736 71 48 00
Dagssutflykt
Oxabanan
Lördagen 29 augusti kl. 10.00
Ansv. Stig Bergström
Mobil 0760 23 93 74

September

Svampens dag
Häxringen inbjuder allmänheten till en dag i svampskogen.
Samling Bäckängskolan.
Söndagen 6 september kl. 10.00
Ansv. Styrelsen
Dagsutflykt
Baktråget, Frälsegården


Söndagen 13 september kl. 10.00
Ansv. Claes-Göran Mellberg
Mobil 0730 88 49 94
Dagsutflykt
Gräne gruva


Lördagen 19 september kl. 10.00
Ansv. Inger Johansson
Mobil 0736 71 48 00
Dagsutflykt
Molla bokskog, Fagerås


Söndagen 27 september kl. 10.00
Ansv. Frank Thornander
Mobil 0762 63 45 28

Oktober/November

Dagsutflykt
Sköttningsholm


Lördagen 3 oktober kl. 10.00
Ansv. Frank Thornander
Mobil 0762 63 45 28
Säsongsavslutning
Anmälan senast söndagen 1/11 till
Viola Fägersten 0730 68 02 33.
Lördagen 7 november kl. 18.00
Ansv. Styrelsen
Medtag egen dryck

Hur du förbereder dig för svamputflykten

Matsäck
mat och dryck

Oömma kläder
stövlar eller kängor

Att plocka i
korg helst låg, samt i små askar t ex avklippta mjölkkartonger, kesoburkar eller dylikt

Svampkniv
gärna med borste, annars med en brödpensel

Arbetsblock
papper och penna

Svampbok
om du har

Kontakta
ansvarig, om du har frågor inför utflykten

Kontrollera
webben så att det inte blivit några ändringar.
Utflykten kan t ex ställas in.

Samling
sker vid Kulturhusets övre parkering (PA Halls terrass 4),
om inte annat anges.