Ordförande:

Inger Johansson
Kassör:

Claes-Göran Mellberg
Sekreterare:

Viola Fägersten
Ledamöter:

Stig Bergström


Ingemar Johansson
Suppleanter:

Anita Bergström


Gunhild Johansson


Ronny Spånglund


Om du har frågor om föreningen eller tror dig hittat en ovanlig svamp så går det bra att skicka meddelande till någon i styrelsen eller till info@haxringen.se
Vi har däremot svårt att besvara alla artbestämningar, för vanliga arter, till andra än våra medlemmar.
För företag, kommun eller andra organisationer kan vi, om vi har möjlighet, anordna svamputflykter eller mindre svamputställningar. Vi får oftast fler förfrågningar än vad vi kan tillgodose, men det går alltid att fråga oss.

none none